ZAŁOŻENIA SYSTEMU

System Acres Geomarketing pozwala wizualizować i analizować:

Wielkość sprzedaży poszczególnych produktów na każdy Punkt Dystrybucji

Sprzedaż w poszczególnych regionach

Klientów na podstawie danych statystycznych ( w skali gmin, powiatów, województw)

Potencjał Klientów pozyskanych i istniejących na rynku

Sprzedaż wszystkich produktów firmy versus wybrany produkt np. nowo wprowadzony na rynek

Kontrolę i przestrzenną analizę efektywności systemu sprzedaży bezpośredniej

Analizę profilu Klienta – rynki zbytu

Dane marketingowe o naszych Klientach

WYBRANE CECHY

NASZE ROZWIĄZANIA

full

PRZESTRZENNA ANALIZA SIECI SPRZEDAŻY

full

PROJEKTOWANIE SIECI DYSTRYBUCJI

full

WIZUALIZACJA I ANALIZA DANYCH

full

ZARZĄDZANIE BAZĄ PUNKTÓW DYSTRYBUCJI

JAK SYSTEM DZIAŁA

W skład systemu wchodzi kilka modułów, z których każdy odpowiedzialny jest za wyświetlanie danego rodzaju informacji.

Moduł obiekty

Podstawowy moduł systemu Acres Geomarketing. Jest on niezbędny dla większości funkcji dostępnych w aplikacji. Jego podstawowym zadaniem jest wyświetlanie informacji o obiektach, takich jak: Punkty Dystrybucji, Przedstawiciele Handlowi, itp.

Pozwala na zmianę przypisania danego Punktu Dystrybucji do innego Przedstawiciela. Zmiany można dokonywać pojedynczo zaznaczając poszczególne punkty, lub grupowo wykorzystując moduł Obszary.

Podstawowy moduł systemu Acres Geomarketing. Jest on niezbędny dla większości funkcji dostępnych w aplikacji. Jego podstawowym zadaniem jest wyświetlanie informacji o obiektach, takich jak: Punkty Dystrybucji, Przedstawiciele Handlowi, itp.

Moduł Wykresy

Pomaga w szczegółowej analizie sieci sprzedaży. Dane, które możemy analizować podzielone są na podstawowe oraz łączone.
Dane podstawowe dotyczą jednej wielkości, zaliczamy do nich:

 • Ilość sklepów
 • Populacja
 • Obrót
 • Czas wizyt
 • Ilość wizyt

Dane łączone to porównanie dwóch wielkości:

 • Obrót na sklep
 • Obrót na 10000 osób
 • Ilość osób na sklep
 • Średni czas wizyt
 • Średnia ilość wizyt.

Moduł Tury

Daje możliwość wyświetlenia tur przygotowanych wcześniej w Systemie Optymalizacji. Pozwala również na ręczną modyfikację tur taką, jak:

 • dodanie nowego punktu do trasówki
 • usunięcie punktu z trasówki
 • zmiana kolejności wizyt.

Moduł Miejsca Garażowania

Pozwala na zarządzanie Miejscami Garażowania, czyli punktami, gdzie rozpoczyna i kończy się każda trasówka. Każdy Przedstawiciel może mieć przypisanych klika MG, jednak w danej chwili aktywne musi być dokładnie jedno.

Zestawy

System daje możliwość pracy na kilku zestawach roboczych. W każdym z nich można przechowywać inne parametry Punktów Dystrybucji, dzięki czemu możliwe jest łatwe porównanie kliku wariantów zoptymalizowanych trasówek i wybranie najlepszej.

Moduł Magazyny

Daje użytkownikowi możliwość stworzenia własnej bazy magazynów, które dostępne są również w Systemie Optymalizacji. Magazyny to punkty, które tworzy się i usuwa w Systemie Acres (nie są importowane z systemu zewnętrznego).

Moduł Trasa wg GPS

Pozwala przeanalizować trasy, jakimi poruszali się Przedstawiciele Handlowi wraz z postojami różnego typu, a także porównać rzeczywistą trasę z zaplanowaną turą.

NOWOŚĆ - WIZUALIZACJA DANYCH DLA ZARZĄDU FIRM

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu naszych Klientów, firma Ancom stworzyła nowy moduł do wizualizacji danych dla zarządu firm. Bazując na danych zgromadzonych w Systemie każdy z użytkowników ma dostęp do bazy.

ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ HANDLOWĄ

Acres Geomarketing to narzędzie niezbędne w planowaniu regionów działania struktur sprzedaży.

Dzięki symulacjom pozwala szybko podejmować decyzje dotyczące optymalizacji struktury regionów.

System w szybki sposób dostarcza handlowych informacji o pracujących w terenie strukturach sprzedaży. Do tych najważniejszych informacji należą:

 • dopasowaniu obszaru działania Przedstawiciela Handlowego do jego miejsca zamieszkania,
 • możliwość wychwycenia nakładania się obszarów działania wielu Przedstawicieli Handlowych na jednym terenie,
 • kontrola trasówek – wizualizacja tras na mapach z informacją o sprzedaży lub braku zamówienia,
 • „białe plamy” czyli obszary gdzie nie docierają nasi Przedstawiciele Handlowi.

GALERIA

TAK WYGLĄDA NASZ SYSTEM

ZAINTERESOWANY

OFERTĄ?

Skontaktuj się z nami