ZAŁOŻENIA SYSTEMU

Do głównych zalet naszego rozwiązania zaliczyć należy:

Łatwe zarządzanie bazą Klientów, dzięki przyjaznemu interfejsowi graficznemu

Automatyczna optymalizacja trasy na cały cykl, uwzględniająca wiele parametrów

Eksport trasówek w formacie ustalonym przez Klienta

Możliwość zarówno automatycznego, jak i ręcznego geokodowania punktów

Obliczanie rzeczywistych odległości drogowych i czasów przejazdów dzięki integracji z serwerem map

Możliwość ręcznej zmiany zoptymalizowanej trasy

Trasy projektowane są przez zaawansowane algorytmy optymalizujące, które w oparciu o kryteria biznesu firmy, dostarczają najefektywniejsze sposoby dotarcia do Klientów firmy

JAK DZIAŁA SYSTEM

Poznaj go dokładnie.

Optymalizacja przeprowadzania jest zawsze osobno dla każdego Przedstawiciela lub kierowcy na okres ustalony przez użytkownika. Uwzględnia Punkty Dystrybucji przypisane do danego pracownika lub kierowcy oraz ich parametry.

Parametry Punktu Dystrybucji

 • Częstotliwość odwiedzin (co 4, 2, 1 tydzień, itd.)
 • Czas wizyty
 • Dopuszczalne dni tygodnia dla wizyty
 • Dopuszczalne godziny odwiedzin (lub wymuszenie pierwszy / ostatni)

Kryteria dla zaznaczania wielu PD jednocześnie i grupowego dokonywania zmian parametrów

 • Typ 1
 • Typ 2 (każdy punkt może należeć jednocześnie do dwóch niezależnych typów)
 • Obrót

Parametry globalne optymalizacji

 • Godzina rozpoczęcia pracy
 • Maksymalny dzienny czas pracy
 • Maksymalny dzienny obrót
 • Dokładność algorytmu (szybki, dokładny, bardzo dokładny)

Eksport wygenerowanej trasówki

 • Eksport do pliku akceptowanego przez Automapę
 • Możliwość wygenerowania pliku (np. xls) z trasówką w formacie zaproponowanym przez Klienta

JAK ZBUDOWANY JEST SYSTEM

Poznaj rozwiązania i aplikacje wchodzące w skład pakietu.

W skład Systemu Optymalizacji wchodzą dwie podstawowe aplikacje:

Acres Geomarketing

Pozwala m.in. na graficzne zarządzanie obszarami działania pracowników i łatwe zmiany przypisania Punktów Dystrybucji, co daje doskonałą podstawę do skutecznej optymalizacji.

Geomarketing

Optymalizator

Umożliwia ułożenie jak najlepszych trasówek Przedstawicielowi na cały cykl biorąc pod uwagę rozmieszczenie jego punktów, założoną ilość odwiedzin, czas wizyty w każdym punkcie, okna czasowe i wiele innych parametrów.

Optymalizator

Ponadto dla użytkownika dostępne są:

Raporty

Przedstawiają różne aspekty działalności firmy. Raporty są dostępne online poprzez stronę WWW. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • Raport podstawowy
 • Kontrola Tras
 • Czasy wizyt
 • Przebiegi samochodów
 • i inne.

Optymalizator

Konfigurator

Pozwala pracownikom biurowym na zarządzanie użytkownikami systemu, przypisaniem pojazdów do rewirów, czy ustalaniem nieobecności.

Optymalizator

KORZYŚCI FINANSOWE Z WDROŻENIA SYSTEMU

Dlaczego akurat nasz system?

Istnieją trzy różne sposoby optymalizacji trasówek:

Optymalizacja dzienna

Ta metoda najmnniej ingeruje w dotychczasową pracę Przedstawicieli, dając jednocześnie zadowalające oszczędności kilometrów na poziomie 20%-25%.

Optymalizacja globalna

Trasówki są optymalizowane w danym zakresie czasowym (domyślnie 4 tygodnie). Jako parametry wejściowe brane są: rzeczywista ilość wizyt w poszczególnych punktach i ich czas. Mamy więc pewność, że Przedstawiciel nie zaniedba żadnego punktu i wykona tą samą liczbę wizyt, co poprzednio.

Zmianie natomiast mogą ulec dni, w których dany sklep będzie odwiedzony. Dzięki optymalnemu zaplanowaniu wizyt w perspektywie całego cyklu, można uzyskać aż 20% – 30% oszczędności.

Optymalizacja globalna ze zmianą rewirów

Najbardziej zaawansowaną metodą jest optymalizacja globalna po uprzedniej modyfikacji obszarów działania poszczególnych Przedstawicieli.

System daje możliwość wygodnej analizy bazy sklepów każdego Przedstawiciela oraz dokonywania korekt, w celu optymalnego przypisania Punktów Dystrybucji. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, kiedy dwa lub więcej rewirów pokrywa się i pracownicy jeżdzą częściowo po tych samych, lub podobnych trasach.

Dzięki uporządkowaniu obszarów działania, a następnie optymalizacji jesteśmy w stanie uzyskać poprawę na poziomie aż 40%-50%.

SPRAWDŹ ILE % OSZCZĘDNOŚCI WYGENERUJE SYSTEM W TWOJEJ FIRMIE

NOWOŚĆ!! BEZPŁATNY TEST SYSTEMU ACRES OPTYMALIZACJA

SYSTEM ACRES OPTYMALIZACJA

Odpowie na często zadawane pytania w strukturach sprzedaży.

Ile czasu będą potrzebowali Handlowcy aby zgodnie z najwyższą jakością wizyt, zrealizować wyznaczone zadania i cele?
Czy wyznaczone obszary działania Przedstawicieli Handlowych są optymalne?
Ile czasu może wykorzystać Handlowiec na pozyskanie nowych Klientów?
Czy mniejszą ilością Przedstawicieli Handlowych mogę obsłużyć obecnych Klientów?

GALERIA

Tak wygląda nasz System

ZAINTERESOWANY

OFERTĄ?

Skontaktuj się z nami